Ojcowie Żywi

seria pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego (kontynuacja serii)

Najnowsza książka z serii:

tom 20: Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, opr. ks. M. Starowieyski,  Kraków: Wydawnictwo WAM 2014.

tom 19:  Muza chrześcijańska. Poezja grecka od II do XV wieku., przepracowany tom 12, Wydawnictwo WAM Kraków 2014, 421s.

tom 18: Karmię was tym, czym żyję, Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne na  rok A, Wydawnictwo WAM Kraków 2014, 600s (uwaga, w formacie B5!)

tom 17: św. Cezary z Arles, wstęp, wybór tekstów i opracowanie ks. Antoni Żurek, Wydawnictwo WAM Kraków 2002, 360s.

W WAM ukazały się dotąd:

Dwunastu (11)
Do Ziemi Świętej  (13)
Nerses Šnorhali, Jezus, Syn Jedyny Ojca (14)
Tertulian (15)

Abraham – tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22, 1-14 (16)

W następnej kolejności byłyby tomiki o Janie Chryzostomie, Ambrożym i Paulinie z Noli.  Resztę zobaczymy, w miarą pozyskiwania współpracowników i możliwości Wydawnictwa WAM . Książki można zamawiać również elektronicznie w księgarni internetowej Wydawnictwa WAM